Tutukluluğun incelenmesi nedir? Hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tutukluluğun incelenmesi nedir? Hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde en geç otuzar günlük sürelerle Cumhuriyet savcısının veya şüphelinin istemi üzerine tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği sulh ceza hâkimi tarafından incelenir. Yasaya uygun olarak tutuklandığı halde makul sürede yargılama önüne çıkarılmamış olan şüpheli bu nedenle uğramış olduğu zararı da ayrıca Devlet’ten isteyebilir. (Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 108/1,2)

Kovuşturma evresinde, tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğini mahkeme inceler. Bu inceleme her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında veya otuzar günlük süreler içinde resen yapılabilir. Mahkeme bu durumda tutuklamanın gereksiz olduğu kanısına varırsa tutuklu sanığı resen serbest bırakır. (CMK 108/3)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat