Tahliye nedir? Beraat kararından farkı nedir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tahliye nedir? Beraat kararından farkı nedir?

Beraat kararı; yüklenen fiilin yasada suç olarak tanımlanmamış olması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin belirlenmesi veya yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk sebebinin bulunması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilmektedir. Beraat kararı yargılamayı sona erdiren nihai bir karardır. Beraat kararının verilmesi ile birlikte ceza muhakemesinin bir aşaması olan kovuşturma evresi sona erer. Buna karşılık tahliye, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimsenin serbest bırakılmasıdır. Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanaatine ulaşırsa şüpheliyi resen serbest bırakabilir. Bunun yanında Cumhuriyet savcısı veya müdafi sulh ceza hakiminden şüphelinin tutukluluğuna son verilip adli kontrol altına alınarak veya adli kontrol altına alınmadan serbest bırakılmasını isteyebilir. Bu durumda sulh ceza hâkimi tutuklama şartlarının devam etmekte olup olmadığını kontrol ederek tahliyeye karar verir veya reddeder. (Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)103/1)

Kovuşturma evresinde mahkeme tutuklu olarak yargılanmakta olan sanığın tahliyesine karar verebilir. Tahliye kararı ile sanığın tutukluluk hali sona erer. Kovuşturma evresinde mahkeme savcının veya müdafinin talebi ile ya da resen, tutuklu yargılanmakta olan sanığın tahliyesine karar verebilir. (CMK 108/3)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat