Sulh ceza hakiminin soruşturma evresindeki işlevi nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Sulh ceza hâkiminin soruşturma evresindeki işlevi nedir?

Soruşturma evresinde görev yapan sulh ceza hâkimliği hem yargılama makamı hem de iddia makamı olarak görev yapmaktadır Soruşturma evresinde, temel hak ve özgürlüklere müdahale oluşturan işlemler söz konusu olduğunda hâkim güvencesi rolünü sulh ceza hâkimi sağlamaktadır.

Sulh ceza hâkimi kural olarak soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine faaliyet gösterebilir. Her sulh ceza hâkimi, savcının yapmış olduğu başvuru üzerine, kendi yargı çevresindeki işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir. Sulh ceza hâkimi talep üzerine istenilen işlem hakkında, yasaya uygunluk hususunda inceleme yapar ve karar verir. Tutuklama, arama, telefon dinleme, örgüt içine ajan yerleştirilmesine karar verme gibi hak ve özgürlüklere müdahale oluşturan koruma tedbirlerinde Cumhuriyet talebi üzerine sulh ceza hâkimi karar verecektir.

Savcı, koruma tedbirleri dışındaki bazı muhakeme işlemlerinin yapılmasını da sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Buna örnek olarak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 84’te yer alan, hasta olan ve duruşmaya kadar hayatını kaybetme ihtimali olan bir tanığın veya şüphelinin dinlenmesi hususundaki kararı gösterebiliriz.

Sulh ceza hâkimi kendisinden talep edilen işlemi makul süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. Şüphelinin sorgusunu yapacak ve tutuklama konusunda karar verecek olan sulh ceza hâkiminin, hazır bulunan ve ifadesinin alınmasını gerekli gördüğü tanık ve şikâyetçiyi de dinlemesi gerekir.

Sulh ceza hâkimi, istisna olarak, suçüstü hali ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet savcısına ulaşılamıyor veya olay genişliği dolayısıyla savcının iş gücünü aşıyor ise onun talebi olmadan tüm soruşturma işlemlerini yapabilir. (CMK 163/1) Buna sulh ceza hâkiminin zorunlu savcı olması denmektedir. Sulh ceza hâkiminin zorunlu savcı sıfatını taşıdığı hallerde, kolluk amir ve memurları, onun tarafından emredilen tedbirleri almak ve araştırmaları yapmakla yükümlüdür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat