Tutuklama Kararının Devamına İlişkin İtiraz Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tutuklama Kararının Devamına İlişkin İtiraz Dilekçesi

TUTUKLU BU DİLİKÇEYİ CEZA EVİNDEN VERECEKSE BU ŞEKİL BAŞLIK KULLANACAKTIR.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığı
…/… Hz.

…………….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak üzere
…………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Gönderilmek Üzere
……………. KAPALI CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA
İLİŞKİN KARARA
İTİRAZ EDEN SANIK : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
SUÇ :
TALEP KONUSU : Erzincan Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarihinde verdiği tutukluluğun devamına ilişkin kararına karşı itirazımın sunulması dileğidir.
İTİRAZ NEDENLERİ :
1- …/…/… tarihinde haksız tutuklamaya itiraz etmem üzerine, tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talebim Erzincan Asliye Ceza Mahkemesince yasaya aykırı şekilde reddedilmiştir.
2- Daha önceki itiraz dilekçemde belirttiğim gibi Müşteki M. Y.’nin hakkımda rüşvet verdiğim yönündeki şikâyeti tamamen asılsızdır. İfademde de belirttiğim gibi olayın en başında ehliyetim olmaması nedeniyle rüşvet vermeyi aklımdan geçirmiş olmamla birlikte bu düşüncemi suça çevirecek hiçbir eylemde bulunmadım. Rüşvet verme fikrimden tamamen kendi irademle vazgeçtim.
3- Olayın savcılığa intikal etmesinin tek sebebi müşteki polis memurunun elimde tuttuğum parayı görmesi ve bu parayı rüşvet teklif etmişim gibi algılamasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda da belirttiğim gibi düşüncemi suça çevirecek hiçbir eylemim olmamıştır. Ayrıca, diğer polis memurlarının ifadeleri dışında olaya ilişkin tutuklamayı gerektirir ciddi inandırıcı delil bulunmamaktadır. Tanık polisler de tamamen meslektaşlarını koruma ve destekleme yönünde ifade vermişlerdir.
4- Tutuklama ancak yasal şartlar mevcutsa zorunluluk halinde başvurulabilecek bir tedbir yoludur. Olayla ilgili başkaca toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Tutuklama önleyici bir tedbir olup ceza amacı taşımamalıdır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yönelik olup, tutuklamanın amacına aykırı düşmektedir.
5- Ayrıca geçimimi minibüsçülük yaparak sağlamaktayım. Haksız tutuklama nedeniyle, işlerimin aksaması sonucunda hem kendim, hem de ailem mağdur olmuş durumdayız. İşlerimi takip edecek başkaca kimsem de bulunmamaktadır. Sabit ikametgâh adresimi ifademde mahkemeye ve savcılığa vermiş bulunuyorum. Daha önce hiçbir sabıkam bulunmamaktadır.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 108 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirttiğim tüm hususlar dikkate alındığında tutuklamanın haksız ve yasaya aykırı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle hakkımda verilen haksız tutuklama kararının kaldırılmasını, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle salıverilmeme karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İtiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat