Temyizden Vazgeçme Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Temyizden Vazgeçme Dilekçesi

…………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Dosya Esas No: …/…

Adı geçen dosyada kararı temyiz etme hakkımızdan feragat ediyoruz. Kararın kesinleştirilmesini ve nüfus müdürlüğüne iletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı

Yukarıdaki imzalardan davacı vekili … sicil no.lu avukat S.Ö. ve davalı vekili … sicil no.lu avukat S.S.’nin Erzincan Barosu avukatlarından olduğunu ve imzalarını tasdik ederim. …/…/20….

Davacı Vekili Davalı Vekili Yazı İşleri Müdürü
Avukat Adı ve Soyadı Avukat Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat