İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

…………..3.İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
…………..2.İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN
(BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
Adres

KONUSU :Mal beyanı cezasına, itirazımın sunulması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Alacaklının şikâyeti üzerine ……….2. İcra mahkemesinin …/…/… tarih ve 20…./… esas, 20…../… karar sayılı mahkeme kararı ile mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı 3 AYA Kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmama karar verildi. İcra ve İflas Kanununun 353. maddesi gereğince tefhim (veya tebliğ) tarihinden itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz ediyorum.

2- Karşı tarafa her hangi bir borcum bulunmamaktadır. Borcumu ödediğim halde karşı taraf beni borçlu göstererek aleyhime icra takibi yapmıştır. Borçlu olmadığım için mal beyanında da bulunmadım. Bu durumda verilen karara karşı itirazımın kabulü ile cezanın kaldırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 353 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ……….. İcra mahkemesinin …/…/… tarih ve 20…../… esas, 20……/… karar sayılı mahkeme kararı ile mal beyanında bulunmamak suçundan aleyhime verilen karara karşı itirazımın kabulü ile verilen cezanın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat