Hukuk Temyiz Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hukuk Temyiz Dilekçesi

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere
………………….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN : Adı ve Soyadı T.C no- ………….. Adres.

DAVALI :Adı ve Soyadı…………… Adres.

KONU : …Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

TEMYİZ NEDENLERİ : Hakkımda, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarıma hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , Tarafımı manevi zarara uğratan davalılardan ………Asliye Hukuk Mahkemesi ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebim tamamen reddedilmiştir.

Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda adım açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen tarafıma karşı işlenen bu fiilden şahsım ağır bir manevi zarara uğramış bulunmakta olduğum halde.Buna karşılık mahkemece talebim reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/2015

TEMYİZ EDEN
DAVACI
Adı ve Soyadı

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat