Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

 

Sorgu Dosya No: …/…

 

TUTUKLAMA KARARINA

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ             : 

MÜDAFİİ                                         :

TUTUKLAMA TARİHİ                :

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim şüpheli, …/…/….. tarihinde, mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen sorgu dosyası üzerinden verilen tutuklama kararı gereği tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimin ifadeleri ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, müvekkilimin, üzerine atılı bulunan … suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı açıkça görülecektir.

2-) Kaldı ki, müvekkilimin tutuklanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesinde öngörülen şartlar da oluşmamıştır. Öncelikle, söz konusu eylemin müvekkilim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır. Ayrıca, müvekkilim, işyeri sahibi bir zanaatkar olup, ailesi ve sabit bir konutu olan, çevresinde tanınmış bir kimsedir. Soruşturma evresinde kaçma ve/veya delilleri ortadan kaldırma ya da gizleme gibi bir girişimde bulunacak durumda da değildir.

3-) Açıklanan nedenlerle, anılan tutuklama kararına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 100, 101.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilim şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak, kendisinin salıverilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

Şüpheli Müdafii

 

                                                                                                          Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat