Beraat Eden Sanık İçin Savcılıktan Vekalet Ücreti Talebi

… … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: …/… E. …/… K. 

SANIK                                              :  

MÜDAFİİ                                         :

ADRESİ                                           :

SUÇ                                                   :

SUÇ TARİHİ                                   : …/…/…

 

KONU                                               :  … … .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… sayılı kararında beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren müvekkilimiz yararına hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz … …. hakkında …. … suçundan …/…/…. tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş ve yapılan yargılama sonucunda,  … …  .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş; verilen beraat kararı temyize gitmeyerek …/…/…. tarihinde kesinleşmiştir. Mahkeme kararının kesinleşme şerhli gerekçeli kararını ekte sunuyoruz. (Ek-1)

2-) Müvekkilimiz sanık … … hakkında verilen karar …/…/… tarihinde kesinleştiğinden, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

3-) Bu sebeple hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi (Ek-2) için … Bankası … Şubesi’nin TR .. …. …. …. …. …. .. IBAN numarasına ödemelerin aktarılması için iş bu dilekçeyi yazma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 1136 S. K. m. 164, 5271 S. K. m. 324, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 13

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … …  .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında vermiş olduğu … suçundan verilen ve kesinleşen beraat hükmü gereğince hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi için ….. Bankası’nın …….. Iban numarasına ücretin yatırılmasına karar verilmesini beraat eden müvekkilimiz adına saygılarımızla talep ediyoruz.

Beraat eden Sanık Müdafii

                                                                                                          Av.

 

 

EKLER:

 

1-) Kesinleşme şerhli … …  .. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… sayılı Gerekçeli Kararı

 

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat