Bilirkişi Tayin, Yemin, Dinleme Tutanağı

0
46

Bilirkişi Tayin, Yemin, Dinleme Tutanağı

T.C.

……

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SORUŞTURMA NO: …. /  ….                                                                             …./…./….

BİLİRKİŞİ, TAYİN, YEMİN, DİNLEME TUTANAĞI

İŞLEMİ YAPTIRAN:
 
ZABIT KATİBİ:
 
ADLİ KOLLUK GÖREVLİSİ:
 
BİLİRKİŞİ:
 
DİNLENDİĞİ YER:
TARİH-SAAT:
 

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında    belirlenmiş listelerde bilirkişi olarak yer almayan ve soruşturma kapsamında bilirkişilik görevi yapmasına  “ ………………………                                                        “gerekçesi ile CMK 64/2 maddesine istinaden  CMK 63/1,3 maddeleri uyarınca karar verilen kişi huzura alınmakla CMK  58/1 maddesi uyarınca kimliğinin tespitine geçildi ;

BİLİRKİŞİ                           :

ADI-SOYADI:
 
T.C. KİMLİK NO:
 
ANA VE BABA ADI:
 
DOĞUM TARİHİ VE YERİ:
 
NÜFUSA KAYITLI OL.YER:
 
İŞ-MESLEĞİ.
 
YERLEŞİM YERİ ADRESİ:
 
İŞ YERİ ADRESİ:
 
GEÇİCİ ADRESİ:
 
EV TEL:
 
İŞ TEL :
 
CEP TEL:
 
GEÇİCİ TEL:
 

Kimliği tespit olunan bilirkişiye; soruşturma gerçeklerini ve işlemleri etkilemeyecek mahiyette ön bilgi verilmekle , tarafları tanımadığını beyan eden bilirkişiliğe engel hali bulunmadığı anlaşılan bilirkişiye  CMK 70/1 maddesi uyarınca bilirkişilikten ve yeminden çekinme hakkının bulunduğu, ancak yasal sebep olmaksızın çekinmesi halinde CMK 60/1,2,3,4 maddelerince hakkında işlem yapılacağı belirtilerek ; bilirkişilik görevinin önemine ve icrasına dair ve de gereği gibi icra edilmemesi halinde yasal sonuçları düzenleyen CMK 53/1 ve CMK 65/1,2,3 ve CMK 66/1,2,3,4,5,7 ve CMK 67/1,2 ve CMK 69/1,2,3 ve CMK 71/1 maddeleri titizlikle bildirilerek ihtaratta bulunulmakla huzurda bulunan bilirkişiden soruldu;

“Bana tanınan yasal hakları ve bildirilen bilirkişilik görevinin mahiyet ve önemini,bilirkişilik görevinin yapılışı ile ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlara uymamam halindeki yasal sonuçların tamamını anladım, tanıklığa ve dolayısıyla bilirkişiliğe engel halim bulunmamaktadır” dedi.

Bilirkişiye CMK 64/5 maddesindeki metne sadakaten CMK 56/1 maddesindeki usule riayetle bilirkişilik  yemini yaptırılmakla, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu bildirildi bilirkişiden soruldu;

“Bilirkişilik yeminime sadık kalarak bana bildirilen sorular ve inceleme konusunda rapor hazırlayarak sunacağım tarafıma süre verilmesini talep ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca tayin olunarak yemin verilen ve dinlenen bilirkişinin raporunu 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunması için CMK 66/1maddesi uyarınca süre verilmesine, bilirkişi hakkında görevini raporunu sunarak tamamlamasını takiben CMK 72/1 maddesi uyarınca ücret takdirine ,miktarlarının mahsus kararda gösterilmesine karar verilmekle iş bu  tutanak birlikte imza altına alındı…./…/…

Cumhuriyet Savcısı Zabıt Katibi Bilirkişi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here