Bilirkişiye Teslim Tutanağı

T.C.

……

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SORUŞTURMA NO: …. /  ….                                                                             …./…./….

BİLİRKİŞİYE TESLİM TUTANAĞI 

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan yukarıda numarası belirtilen soruşturma kapsamında uyarınca BİLİRKİŞİ olarak dinlenilmesine ve rapor sunmasına karar verilen , aşağıda açık kimliği yazılı bilirkişiye yapacağı görev nedeniyle kendisine tevdii gereken aşağıda dökümü yapılan eşyalar teslim edilmiş olmakla iş bu teslim tutanağı birlikte imza altına alındı…../…./….

   
Cumhuriyet Savcısı Zabıt Katibi Bilirkişi

 

 

BİLİRKİŞİNİN KİMLİK-ADRES BİLGİLERİ

 

 

BİLİRKİŞİYE TESLİM EDİLEN EŞYALAR KALEMLERİ

1 :
2 :
3 :
4 :
5 :

   
Cumhuriyet Savcısı Zabıt Katibi Bilirkişi
   

 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.