İnternet Yoluyla Yapılan Saldırının Tespiti Ve İçeriğin Yayından Kaldırılması İstemi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İnternet Yoluyla Yapılan Saldırının Tespiti Ve İçeriğin Yayından Kaldırılması İstemi

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

TALEPTE BULUNAN

(MAĞDUR)                          :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                   : Müvekkilimize internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilin yakın arkadaşları ile buluştuğu sırada yakın planda çekilmiş bulunan fotoğrafı …./…/…. Tarihinde “www. ….. .com” internet sitesinden yayınlanmıştır. Müvekkil söz konusu fotoğrafta alkol almaktayken görüntülenmiş olup, fotoğraf yanında yer alan haberde de ‘alkolik’ olarak anılmıştır. (EK-1)

2-) Müvekkil ticari hayatında saygın bir kişi olup, yakın çevresinde de sevilen birisidir. Alkoliklik, alkollü içkilere kişinin fiziki ve psikolojik sağlığına zarar verecek şekilde olan aşırı tutkunluğu olup, müvekkilin yakın arkadaşları ile yemeğe çıktığı sırada bir, iki kadeh içki içmesinin alkoliklik olarak anılması gerçeğe aykırı, açıkça müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. (EK-2)

3-) İnternet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde müvekkilin özel hayatına ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haber ile müvekkil açıkça mağdur edilmiştir. Bu hususta 4721 sayılı TMK’nun 24üncü maddesi, hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimse, hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebileceğini düzenlemiştir.

4-) İnternet ortamında …… internet sitesinden yapılan yayın ile müvekkilin saygın şahsiyeti ve ticari itibarı tehlikeye girmiştir. İşbu hukuka aykırı yayın hakkında …/…/…. tarihinde yer sağlayıcısına başvurularak müvekkile ilişkin içeriğin yayından çıkarılması talep edilmiş, ancak talebin yer sağlayıcısına ulaşmasından itibaren 2 gün içinde başvurumuza cevap verilmediği gibi yayın ilgili internet sitesinden kaldırılmamıştır. (EK-3)

5-) Müvekkil hakkında haksız ve gerçeğe aykırı beyanların bulunduğu yayının internetten kaldırılması ile, müvekkilin ticari itibarının zedelenmesinin engellenmesi amacıyla tarafımızca hazırlanan cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesi gerekmektedir.

6-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5651 S. K. m. 9, 9/A, 5237 S. K. m. 134, 4721 S. K. m. 24, 25, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri

2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.

3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

5-) Bilirkişi İncelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda müvekkilimizin kişilik hakkına açıkça ihlal niteliği taşıyan “………..com” adlı internet sitesinde yer alan internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                 :

1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri

2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.

3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat