Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi İstemi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi İstemi

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

Sorgu Dosya No: …/…

ŞÜPHELİ                                         :

MÜDAFİİ                                         :

TUTUKLAMA TARİHİ                :

KONU                                               : 5271 S. K. m. 108/2 gereğince tutukluluk halinin gözden geçirilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz şüpheli, …/…/….. tarihinde, mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen sorgu dosyası üzerinden verilen tutuklama kararı gereği tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimize ait ve bizzat kendisinin çalıştırdığı ….. …. …… …./….. adresinde ….. ….. sabit işyeri bulunan müvekkilimiz, şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve adli sicil kaydında herhangi bir suç kaydı da bulunmamaktadır. Kaçma şüphesinin bulunmadığı ortadadır. Ayrıca suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına alınmıştır. Bu sebeple müvekkilimizin delilleri karartma şüphesi de bulunmamaktadır.

3-) Tanıklar da hazırlık soruşturması sırasında gerek kollukta gerekse Cumhuriyet Savcılığına ifadelerini vermişlerdir.

4-) Sabıkasız olan ve sabit ikametgahlı müvekkilimiz hakkında verilen tutukluluk kararının gözden geçirilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 108

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz şüpheli hakkındaki tutuklama kararının gözden geçirilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Şüpheli Müdafii

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat