Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır

Tutukluluğa İtiraz, tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. Tutuklama kararı kovuşturma aşamasında davanın görülmekte olduğu mahkeme tarafından verilmiş ise itiraz da yine aynı mahkemeye yapılır. Tutuklamaya itiraz süresi 7 günlük süre içerisinde yapılmalıdır. Söz konusu itiraz ile ilgili usul ve inceleme mercileri Ceza Mahkemesi Kanununun 268. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Tutuklamaya Kim Karar Verir

Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı şüphelinin üzerine atılı suçun tutuklamayı gerektirdiği kanaatine varırsa bu hususta bir karar vermesi için Sulh Ceza Hakimliğinden şüpheli hakkında tutuklama kararı vermesi yönünde talepte bulunur. Sevk yazısı ile soruşturma dosyası gönderilir. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya incelenerek şüphelinin sorgusu yapılır. Sulh Ceza Hakimi, Cumhuriyet Savcısının talebini yerinde görürse şüpheli hakkında tutuklama kararı verir. Soruşturma esnasında Cumhuriyet Savcısının talebi haricinde tutuklama yapılamaz. Cumhuriyet Savcısının tutuklama talebinde bulunup bulunmama hususu kendi tasarrufundadır.

Kovuşturma aşamasında sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine veya resen yapacak inceleme üzerine mahkeme tarafından karar verilir. Tutuklama karar verip vermeme konusunda, iddianameyi kabul edip yargılamayı yürüten mahkeme yetki sahibidir. Her ne kadar kovuşturma aşamasında resen hakim tarafından tutuklama kararı veriliyor olsa da Cumhuriyet Savcısının da bu konuda mütalaası (görüşü) alınmalıdır.

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır

Tutuklamaya itiraz veya tutuklama talebinin reddi kararlarına karşı itiraz için kanun yoluna başvurulabilir. Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde tutuklama kararına itiraz kanun yoluna başvuru yapılabilir.

Tutuklama kararına itiraz soruşturma aşamasında kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine, kavuşturma aşamasında kararı veren mahkemeye bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir, yerinde görmezse en çok üç gün içinde, tutuklama kararına itirazı incelemeye yetkili olan merciine gönderir.

Tutukluluğa İtiraz Nereye Yapılır

Tutuklamaya itiraz kararları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliklerine veya tutuklama kararı veren mahkemelerine yapılır.

Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir. Zabıt kâtibine başvuru halinde, bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir. Kurum müdürüne başvuru halinde, yine aynı işlemler yapılarak tutanak ve dilekçe derhal ilgili mahkemeye gönderilir.

Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen tutuklama kararlarına itiraz edildiğinde, Sulh Ceza Hakimliği itiraz talebini yerinde görmediği takdirde reddeder ve kararı incelemesi ve itiraz konusunda karar vermesi için kendisinden sonra gelen numaralı Sulh Ceza Hakimliğine gönderir. Tutuklama kararını o yerde bulunan son numaralı Sulh Ceza Hakimliği vermiş ise itiraz kararını ilk numaralı Sulh Ceza Hakimliği inceler ve karar verir. Tutuklama kararının verildiği yerde yalnızca bir Sulh Ceza Hakimliği varsa tutuklamaya itirazı en yakın yerdeki Sulh Ceza Hakimliği inceler ve karar verir.

Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmiş ise tutuklamaya itiraz kararı inceleyip karar verilmek üzere üst mahkemeye gönderilir. Tutuklama kararı ağır ceza mahkemesince verilmiş ise sulh ceza hakimliklerinde olduğu gibi kendisinden sonra gelen numaralı ağır ceza mahkemesi incelemeyi yapar, tutuklama kararının verildiği yerde tek ağır ceza mahkemesi varsa kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz incelemesi için gönderilir.

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Tutukluluğa itiraz dilekçesi yazılırken dilekçenin çok kısa veya çok uzun olmamasına dikkat edilmeli ve anlam bütünlüğü içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak kronolojik bir biçimde somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. Daha sonradan ortaya çıkan deliller özellikle vurgulanmalı, dilekçenin okunur ve anlaşılır bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir.

Tutuklamaya Kimler İtiraz Edebilir

Tutuklama ve itiraz işlemleri konusunda daha önceden siz değerli okurlarımız için bilgi paylaşımında bulunmuş, konu hakkındaki detayları sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise; tutuklamaya kimler itiraz edebilir konusu üzerine yoğunlaşmaya çalışarak bu hususta da sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama kararına itiraz yasal süresi olan 7 günlük süre içerisinde tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine veya kovuşturma aşamasında verilmiş ise kararı veren mahkemeye verilecek olan bir dilekçe ile yapılabilir. Ceza Muhakemeleri Kanununun 268. Maddesinde itiraz ile ilgili usulü işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Tutuklama Kararının Verilmesi

Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma işlemi sırasında. Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin tutuklamayı gerektiren bir suç olduğu kanaatine varılırsa, şüphelinin tutuklanması amacıyla Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama kararı verilmesi yönünde talepte bulunulabilir. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Cumhuriyet Savcısının talebinin yerinde görülmesi halinde şüpheli hakkında tutuklama kararı verilir. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının talebi haricinde tutuklama kararı verilemez.

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır

Tutuklama kararının öğrenilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde kanun yoluna başvurulabilir. Soruşturma aşamasında tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine, kovuşturma aşamasında ise kararı veren ilgili mahkemeye itiraz edilmelidir. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir, yerinde görmezse en çok üç gün içinde, tutuklama kararına itirazı incelemeye yetkili olan merciine gönderir. Tutuklama kararına itiraz, tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine veya kovuşturma aşamasında verilmiş ise, ilgili mahkemeye yapılmalıdır.

Yasal Temsilcisinin veya Eşinin Başvurma Hakkı

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 262. Maddesinde yasal temsilcisinin ve eşinin başvuru hakkı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi veya eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içerisinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 263. Maddesinde tutuklunun kanun yollarına başvurması aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir.

Zabıt kâtibine başvuru halinde, bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.

Kurum müdürüne başvuru halinde, yine aynı işlemler yapılarak tutanak ve dilekçe derhal ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt Katibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.

Zabıt Katibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları için bu kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır.

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Tutukluluğa itiraz dilekçesi yazılırken fazla gereksiz detaylara girmeden anlam bütünlüğü içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak kronolojik bir biçimde somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. Daha sonradan ortaya çıkan deliller özellikle vurgulanmalı, dilekçenin okunur ve anlaşılır bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir.

CMK’nın 267 ve devamı maddeleri gereğince kararın öğrenilmesi tarihinden itibaren, 7 gün içinde tutuklama kararını veren hakimliğe ya da tutuklama kararı veren hakimliğe ulaştırılmak üzere bulunduğunuz yer Sulh Ceza Hakimliğine verilecek bir dilekçe ile tutukluluğa itiraz edilebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat