Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) İstemi

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

……………….( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2016/…… Sorgu

İTİRAZ EDEN :……………………………………..
(ŞÜPHELİ)

MÜDAFİİ : Av. ……….:……………………

KONUSU : Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi istemidir.

İTİRAZ NEDENLERİMİZ

CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır:

>Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur.
>Sabit ikametgah sahibidir.
>Şüpheli delilleri karartamaz.
>Zira, suçun delili iddia edilen araçları rızaen, zaten emanete teslim edilmiştir.
>Şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur. Zira mağduriyetin giderilmesi için çabalamaktadır. >CMK 100/3’te sayılan katalog suçlar arasında şüphelinin üzerine atılan suç yoktur.

Ayrıca, tutuklama kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullarla Anayasa’nın 19/3 hükümleri de dikkate alınarak verilmelidir.

Bu koşulların şüpheli bakımından oluşmadığı kanısındayız.

Tutuklama en son tedbirdir:

CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme,öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir.

AİHM de içtihadlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

HUKUKİ NEDENLER : CMK 101/5 ve 267,268 vd maddeleri.

SONUÇ ve İSTEM : Belittiğimiz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle:

1-) Şüpheli hakkındaki tutuklama kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini,

2-) Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 vd hükümleri gereğince‘’adli kontrole’’ çevrilmesini; Şüpheli müdafii olarak saygılarımla talep ederim…../…../2016

Şüpheli Müdafii
Av. ……….

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat