Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

…………………..İCRA CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : ../../20… İcra Müdürlüğü …/…….

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı,TC.N,Adresi.

SANIK (BORÇLU) : Adı veSoyadı.TC.N,Adresi.

SUÇ : Taahhüdü ihlal.

SUÇ TARİHİ : …../…/20…

TALEP KONUSU : Taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık Borçlunun hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Sanık borçlunun, Tarafıma olan borcundan dolayı …….. …İcra Müdürlüğünün …../…… Esas sayılı dosyası ile aleyhinde icra takibi yapılmış, ödeme emri usulüne uygun olarak sanık borçluya tebliğ edilmiştir.

2. Sanık borçlu, daha sonra dosya borcunu ödemek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde yazılı taahhütte bulunmuş, fakat gereğini ifa etmeyerek taahhüdünü ihlal etmiştir. Bu suretle taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlu …………….. un cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İ İ K m. 340 ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ../../20….İcra Müdürlüğü’nün …../…… E sayılı takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlunun İcra İflas Kanununun m. 340 ve ilgili diğer hükümleri gereğince hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/20….

Alacaklı
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat