Türk Ceza Hukukunda Objektif Cezalandırılabilme Şartları

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Türk Ceza Hukukunda Objektif Cezalandırılabilme Şartları

Objektif Cezalandırılabilme Şartları

Suçun bütün unsurları gerçekleştirildikten sonra söz konusu olan ve gerçekleşmemeleri hâlinde failin cezalandırılmasına engel olan şart­lardır.

Cezalandırılma şartları objektif olduğundan, failin bunlara yönelik kast veya taksirinin olması gerekmez. Şart gerçekleşmişse fail cezalandı­rılacak, gerçekleşmemişse cezalandırılmayacaktır. Ayrıca failin bu şartları istemiş olması da aranmaz. Zira adı üzerinde “objektif niteliktedir­ler.” Burada sadece zarara neden olma, ceza­landırılmanın meşruluğu açısından yeterli görül­mektedir.

Objektif sorumluluk hâllerinde failin iradesi neticeyi kapsamamakta, hareket ile netice ara­sındaki nedensellik bağının mevcudiyeti sorum­luluk açısından yeterli kabul edilmektedir.

Örneğin TCK’nın 161 ve 162. maddelerinde yer alan failin iflasına karar verilmiş olması, 240. maddedeki kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çık­masına neden olunması hep objektif cezalandırı­labilme şartlarına bir örnek teşkil eder. Yine TCK m. 306/2-3-4 de buna verilebilecek bir örnektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat