Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculukta İlk Oturum / Açılış Tutanağı

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Oturum Tutanağı

 Arabuluculuk Bürosu                                                                      : *********

Büro Dosya Numarası                                                          :      **********

Arabuluculuk Numarası                                      :     ************

Arabulucunun                                                                :

 Adı ve Soyadı                                                      : ************** T.C. Kimlik Numarası            : **************

Arabulucu Sicil Numarası      : ************** Adresi                                     : **************

Taraf 1                                                                                 :

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                         :     **************

Adresi                                                             :        **************

Taraf 2                                                                                :

 Adı ve Soyadı                                                      :     ***** TİC. LMT. ŞT

Ticaret Sicil Numarası                                        :     **************

Adresi                                                                                     :      **************

 Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                                                :   Tüketici Hukuku Uyuşmazlığı

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                                       :      02.01.2018

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                                            :      02.01.2018

Son Tutanağın Düzenlendiği Yer                                                    :      ***************

Son Tutanağın Düzenlendiği Tarih                                                :      02.01.2018

Arabuluculuk Sonucu                                                                       :

Adı geçen taraflar ***********************Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Alternatif (1)

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

Alternatif (2)

Taraflar          müzakereler            sonucunda (örnek: tüketici hukukundan kaynaklı arabuluculuk, bozuk televizyonun bedelinin iadesi, hatalı üretim nedeniyle tazminat vb.)  anlaşmaya varamamışlardır. Taraflar anlaşamadıklarını beyan ettiler ve son tutanağa böyle geçsin dediler.

Arabuluculuk    müzakerelerine    Taraf     1     *************     ve/veya     Taraf    2

************* geçerli mazeretleri olmaksızın katılmamışlardır.

 

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf 1           : *************

Taraf 2           : ************* Tic. Ltd. Şti.

            Adına Yetkili Temsilci ********** /

Arabulucu     : *************

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat