Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculukta İlk Oturum / Açılış Tutanağı

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

Arabulucunun                                                               :

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

 T.C. Kimlik Numarası                                         :     **************

 Arabulucu Sicil Numarası                                   :                                                                ************** Adresi                                                                  :                                                                **************

Taraf 1                                                                         :

Adı ve Soyadı                                                      :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                         :     **************

Adresi                                                       :     **************

Taraf 2                                                                           :

 Adı ve Soyadı                                                      : ****** Tic. Ltd. Şti

Ticaret Sicil Numarası                                                     :     *******/*******

Adresi                                                                  :     **************

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                             :    Tüketici Hukuku Uyuşmazlığı

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    02.01.2018

Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                         :    02.01.2018

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Yer                        :                                                                                         ***************

Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Tarih                     :     02.01.2018

Arabuluculuk Sonucu                                                   :

Adı geçen taraflar ***********************Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve anlaşma belgesine böyle geçsin dediler.

Alternatif (1)

 

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Taraflar bozuk buzdolabı bedeli, eksik kalan iş tazminatı vb. alacağı için toplam 1000 TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

Alternatif (2)

************** Tic. Ltd. Şti., 3000 TL’yi (üçbintürklirası) üç taksit halinde, ilk taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Ocak 2018, ikinci taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Şubat 2018, üçüncü taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Mart 2018 tarihlerinde olmak üzere *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Taraflar bozuk buzdolabı bedeli, eksik kalan iş tazminatı vb. alacağı için toplam 1000 TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

İşbu arabuluculuk anlaşma belgesi iki sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf 1           : *************

Taraf 2           : ************* Tic. Ltd. Şti.

            Adına Yetkili Temsilci ********** /

Arabulucu     : *************

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat