Tüketici Mahkemesine Fatura Bedel İadesi Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tüketici Mahkemesine Fatura Bedel İadesi Dilekçesi

……………………………TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :……………………………………..
VEKİLİ :

DAVALI :……………………………………..

DAVA : ……………….. Tarihli Fatura Bedelinin İadesi

AÇIKLAMA

Müvekkilim …….. tarihinde …………….. den …….. plakalı ………… marka aracı aldı. Otomobilin anlaşmalı servisi olan ………………. firması ile de 3 yıllık garanti sözleşmesi imzaladı. Daha sonra ………. tarihinde araba şanzımanında arıza görüldü. Arıza giderilmesi için ……. tarihinde garanti belgesinin tarafı olan ………….. servisine başvuruldu. Servis yetkilileri otomobil firmasının şanzımanındaki arızanın otomobile LPG aparatı takıldığı nedeniyle garantinin geçerli olmadığını söylediler. Oysa konunun uzmanları LPG aparatının otomobilin şanzımanında arıza neden olmayacağını belirtmektedirler. Kaldı ki LPG aparatını garanti sözleşmesinin tarafı olan davacı servis müvekkilimin arabasına monte etmiştir. Sözlü görüşmelerimizde servis yetkilileri LPG aparatının şanzımanda arızaya neden olamayacağını teyit etmektedirler. Garanti sözleşmesinin tarafı olan davacı servis araca LPG aparatını monte eden servistir ve bu işlem nedeniyle aracın garantisinin etkilenmeyeceğini müvekkile söylemiştir. Ancak bir an için LPG nedeniyle şanzımanda arıza olduğunu düşünsek bile, servis yetkilileri Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 nci maddelerindeki suç kapsamına giren fiilleriyle müvekkilime zarar vermişlerdir. Müvekkilimin teknik bilgisizliğinden yararlanarak hileli davranışlarla LPG aparatının otomobile takılmasını sağlamışlar ve bundan gelir elde etmişlerdir. Cezai açıdan suç olan bu fiil hukuki açıdan da tazminatı gerektirir. Bu açıdan bakıldığında da davamızda haklıyız ve garanti belgesinin tarafı olan servis ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiz, avukatlık giderleri ve bütün masrafları ödemekle yükümlüdürler.

HUKUKİ DELİLLER:Garanti Belgesi, Servis belgeleri, Fatura, Tanıklar ve Her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER:4077 Sayılı yasa, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, BK, MK

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile fazlaya dair haklarımızın saklı kalmak kaydıyla fatura bedeli, avukatlık ücreti ve dava giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygı ile dilerim. ../../2013

DAVACI VEKİLİ
Av.Adı ve Soyadı
İmza

EKİ:
1-…………………….

2-…………………….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat