Markaya Tecavüz Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

………………ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :…………………………………………………

DAVACI VEKİLİ :………………………………………….

DAVALI :…………………………………………………

DAVA KONUSU : Davalı şirketin, müvekkilime ait tescilli markasına vaki tecavüzünün tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat talebinden ibarettir

OLAYLAR :

1. Müvekkilim şirket uzun yıllardır ‘da tekstil alanında faaliyet göstermekte olup ….mağazacılık bir zinciri oluşturmuştur.

2. Müvekkilim, …… yılında ……… ibaresini marka olarak …………. numara ile tescil ettirmiştir. Müvekkilim bu markayı işyerlerinde, reklam panolarında,tabela ve reklam vasıtalarında kullanmıştır. Hizmet kalitesi haklı bir üne kavuşmuş, bilinen ve aranan bir marka haline gelmiştir.

3. Müvekkilim bu marka ile halen hem üretim ve hem de pazarlama faaliyetlerine devam etmekte olup kendisine iyi bir pazar payı oluşturmuştur. Aleyhine tespit istenen şirket tespit istenen adreste tekstil sektöründe faaliyet göstermekte ve ekte sunduğumuz etiket fotokopisinde görüldüğü gibi …………. ibaresini tescilli markaymış gibi sattığı tekstil ürünlerinde kullanmaktadır.

4. Aleyhine tespit istenen şirketin ………………… ibaresini ürünlerinde kullanması müvekkil şirketin markasına açık bir tecavüz oluşturmaktadır. Bu suretle de haksız rekabete yol açmaktadır.

5. Aleyhine tespit istenen şirket, müvekkilimin tescilli markası kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili alanda faaliyet göstermekte, tescilli marka ile neredeyse aynı ibareyi müvekkilimin izni olmaksızın kendi mal ve hizmetlerinde kullanmaktadır.

6. Aleyhine tespit istenen şirket, müvekkilimin tescilli markasına son derece benzeyen ………… ibaresini bilerek ve iltibas yaratmak amacıyla kullanmaktadır. Bu husus TTK 57/5.m.ne aykırılık teşkil etmektedir.

7. Müvekkilimin ekte sunulan tescilli markası 556 s. KHK hükümleri gereğince korunmaya değer olup, müvekkilimin izni olmaksızın başka bir şahsın ticari unvan ve işletme adı olarak kullanması mümkün değildir. Aksi durum haksız rekabet nedeniyle markaya tecavüz oluşturur.

8. Bu hususta ……… Asliye .. Ticaret Mh. …………… D.iş.s. dosyası ile tespit yaptırılmıştır. Bu dosyada alınan bilirkişi raporunda davalının müvekkilime ait markaya tecavüz ettiği ve haksız rekabete yol açtığı tespit edilmiş,bu rapor davalıya tebliğ edilmiş ve itiraz edilmeden kesinleşmiştir.

9. Yukarıda yazılı nedenlerle davalı şirketin kullandığı “…………” ibaresinin müvekkilimin tescilli markasına aynen benzediğinden bu durumun haksız rekabet nedeniyle müvekkilimin markasına tecavüz oluşturduğundan tecavüzün menine, müvekkilimin tescilli markasını kullandığı ürün ve reklam malzemelerinin toplatılmasına, maddi ve manevi tazminatın tahsiline ve hükmün tirajı en yüksek …….. gazeteden biri ile yayınlatılmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : ………… Asliye … Ticaret Mahkemesinin …………… D. İş s. dosya içeriği, davalının ticari defter ve belgeleri ve her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle:

1. Davalı şirketin müvekkilime ait markaya tecavüzünün önlenmesi ve menine,

2. Müvekkilime ait tescilli markanın kullanıldığı tabelaların sökülmesine,reklam vasıtası,basılı evrak ve ürünlerin toplatılmasına,

3. Masrafı davalıdan alınarak hükmün tirajı en yüksek… gazeteden biri ile ilanına; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 556 s. KHK 66/c m. uyarınca hesaplanacak ……………..TL maddi tazminatın ticari faiziyle davalıdan tahsiline,

4. ……………….TL manevi tazminatın ticari faizi ile davalıdan tahsiline,

5. Tüm mahkeme masrafı ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

……/……/2013

Davacı Vekili

EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat