Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF                   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :İdari para cezasına itiraz
SUÇ                                       :Karayolları Trafik Kanunun 47. maddesi
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkil …….. plakalı aracın sahibidir. …… Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü …/…/…… tarihinde saat…..da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47. maddesi gereğince ……… Türk Liralık para cezası vermiştir. Ceza araç bizzat görülmeden, sürücüden ruhsat v.s. istenmeden arkadan yazılmıştır.
  2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47. maddesi gerekçe gösterilmiştir, ancak anılan kanunun 47. maddesinde birçok suç mevcuttur. Trafik polisi geçerli ve yeterli hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın aracı durdurmadan, sürücüyü görmeden, ruhsat istemeden tamamen keyfi bir şekilde, ortada yasaya ve trafik kurallarına aykırı bir durum yokken ceza yazmıştır.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü ……… Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün …/…/…… tarihinde saat …….da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47. maddesini öne sürerek kestiği/yazdığı ……..Türk Liralık para cezasına itiraz ediyoruz. Gereğini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

İtiraz Eden Vekili

                                                                                                                              Av.

EK: Trafik Ceza Tutanağı

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat