TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – EK DAVA

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – EK DAVA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ek Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. …./…/……. tarihinde …… adına kayıtlı, ……… plakalı araç ile davalı ……..idaresindeki ………. plakalı aracın karıştığı trafik kazası neticesinde, müvekkil …………, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır.
  2. Söz konusu olay nedeniyle ……….(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/….. Esas ve …../….. Karar sayılı dosyasında yapılan yargılama neticesinde ……….TL maddi ve ………..TL manevi tazminat talebimizin kabulüne karar verilmiş ancak, işgücü kaybından doğan maddi tazminat yönünden dava değerini ıslah etmemiş olmamız nedeniyle ………..TL’si hüküm altına alınmıştır.
  3. ………(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin …../……Esas sayılı dosyasında açtığımız davada, dava dilekçemizle saklı tuttuğumuz fazlaya ilişkin haklarımızın tahsili için iş bu ek davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLERİMİZ                  :  ……………….. Mahkemesinin ……./…… Esas ve ……../…….. Karar sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6098 sayılı TBK. md. 49 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile …………..Türk Lirası ek maddi tazminatın olay tarihi olan …../…../…….tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat