Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TRAFİK PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                      :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

İDARİ PARA CEZASI

VEREN                                  :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Trafik Para Cezasının İptali İstemi Dilekçesi
SUÇ                                       : 2918 sayılı kanunun 21 md. sindeki yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanma
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkile …/…./…… tarihinde, 2918 sayılı kanunun 21 md. sindeki yetersiz sürücü belgesi ile araç kullandığı gerekçesi ile ………Türk Liralık idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır.
  2. Müvekkil motoru yeni aldığını, aracı muayene edip ayıbı olup olmadığını anlamak için test sürüşü yaptığını söylemesine rağmen polisler  hakkında usul ve yasaya aykırı tutanak tutmuşlardır.
  3. Müvekkilim 6502 sayılı kanunun 8. md. si gereği, malın ayıplı olup, olmadığını anlayabilmesi için illaki bu motoru test etmelidir. Bu yüzden de tescilsiz araç kullanma suçu oluşmamıştır. Müvekkile kesilen faturada yazılı saat, müvekkilin suçsuzluğunu ispat etmektedir.

DELİLLER                           :../…/….. tarih …….. seri no.lu ceza tutanağı, fatura, montaj süresinin ne kadar sürdüğüne dair ……….adresinde çalışan satıcı………’nin tanık olarak dinlenmesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile tarafıma../…/….. tarih ……..seri no. su ile kesilen tescilsiz araç kullanmağa dair …… Türk liralık idari para cezasının iptaline, tanığımın dinlenmesine, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat