Trafik Kazası Delil Tespiti Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Delil Tespiti Dava Dilekçesi

……………………………. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Zararların Tespiti ile İlgili Delil Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ve müvekkilimin sevk ve idaresindeki, tespite konu … model … marka ve … plakalı otomobile, mülkiyeti …’ ye ait olan ve …’ nın sevk ve idaresindeki … plakalı ticari aracın, …/…/… tarihinde, … meydanında kırmızı ışığı ihlal ederek çarpması neticesinde müvekkilime ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

2-) Müvekkilime ait araç halen … Oto Kaporta Boya Atölyesi, … adresine çekilmiş olmakla burada bekletilmektedir.

3-) Karşı taraf aleyhine ileride açacak olduğumuz tazminat davasında kullanılmak üzere delil teşkil etmesi açısından; aracın son durumu dikkate alınarak araçta meydana gelen maddi hasarın tespitini, kaza nedeniyle aracın uğrayacağı değer kaybının tespitini, … Üniversitesi … Bölümü öğrencisi olan ve …’da ikamet eden … yerleşkesinde bulunan okuluna arabasıyla gitmek zorunda olan müvekkilimin aracı tamir sürecinde kullanamamasından doğan maddi kaybının Sayın Mahkemenizden bilirkişi aracılığıyla tespitini, talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. m. 85 – HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Trafik kaza raporu, keşif, bilirkişi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gerekli tespitin yapılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili
Av

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat