Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

……………………………………………….İCRA MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sıra Cetveline İtiraz İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim müflis … ‘ın alacaklılarındandır. Müvekkilimin …’dan … TL alacağı mevcuttur ve bu alacağını iflas masasına bildirmiş, alacağı İflas İdaresi tarafından kabul edilmiştir.

2-) Davalı … Şirketi’nin müflis …’dan … TL alacakları bulunmamasına rağmen alacakları olduğu iddiasıyla iflas masasına kayıt yaptırmışlardır.

3-) Bu nedenlerden dolayı davalıların iflas masasından terkin edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 235 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Sıra Cetveli, senet ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, davalının alacağının iflas masasından terkinine, Sıra Cetvelinin buna göre düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat