Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TESPİT DİLEKÇESİ – SU BORCUNUN OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Su Borcunun Olmadığının Tespiti Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ……, …….. Mah. …Sok. No: … D: … ………. adresindeki dairenin sahibi olup, …..’dan beri yurtdışında yaşamaktadır. İş bu eve ait ……. no.lu elektrik ve ………. no.lu abonelikleri halen evin bir önceki maliki olan …… adınadır. Müvekkil iş bu evde hiç oturmamış, satın aldığı …/…./….. tarihinden beri kiracılar oturmaktadır. İş bu evde en son ……….. Emniyet Müdürlüğü de polis memur olarak görev yapan …….., ….-…… yılları arasında kiracı olarak oturup çıkmış ve bu tarihten beri müvekkil bu taşınmazı boş tutmuştur.
  2. …/…/……tarihinde müvekkil, evi satmak için yurtdışından ……….’a geldiğinde ……….. Türk lirası olan su borcu nedeni ile Belediyece Emlak Vergisi İlişik Kesme Formu verilemeyeceği hatta müvekkilin bu evi kiraya dahi veremeyeceği bildirilmiştir. Müvekkilim ….. yılından beri yurtdışında yaşadığı pasaport kayıtları ile sabittir. Yine bu evin kullanılmadığı ve su borcunun mesnetsiz olduğuna dair İş bu daireye ait ……… no.lu elektrik aboneliği incelendiğinde de …… -…..dan beri elektrik tüketilmediği dolayısı ile bu taşınmaz boş olup su tüketilmediği halde müvekkilime bu kadar su faturası tahakkuk ettirilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılacaktır. Yine Belediye, müvekkilden ve apartman yönetiminden izin almadan iş bu daireye ait ……… no.lu su sayacını söküp götürmeleri de usul ve yasaya aykırıdır.

DELİLLER                           :……..no.lu elektrik ve……….no.lu abonelikleri, tapu kaydı, elektrik faturaları, müvekkile ait pasaport sureti, tanık, bilirkişi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile müvekkile ait ………..Mah. … Sok. ……. Apt. No:… D: ….., ………. adresindeki daireye ait ………. no su aboneliğine tahakkuk ettirilen ……. Türk lirası su borcunun olmadığına, ……….Belediye Başkanlığından ………. no su aboneliğine ait borç olup olmadığının var ise dökümünün, yine bu aboneliğe ait su sayacının akıbetinin sorulmasına, TEDAŞ’dan bu taşınmaza ait ……….. no.lu elektrik aboneliği ……….. yılından beri elektrik borcu olup olmadığı var ise dökümünün sorulmasına, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat