Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TESCİL TALEBİNE İTİRAZ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tescile İtirazdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalı, ………. İli,………. ilçesi, …………. Mahallesi, …….. Sokak, No: …..’da bulunan taşınmazın kendi adına tescili için tapu iptali ve tescil davası açmıştır. Müvekkil söz konusu davayı, mahalli gazetede yapılan ilan üzerine öğrenmiştir.
  2. Davaya konu taşınmaz müvekkilin vefat eden babaannesine ait olup, mirasçılar tarafından paylaşılmamıştır. Kendi adına tescili için dava açmış olan ……………… ise, müvekkilime ve diğer mirasçılara ait olan gayrimenkulde işgalci konumundadır. Bu nedenle, tescile itiraz mahiyetinde bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  …………………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………/……… E. sayılı Dava Dosyası, Tapu Kayıtları, Nüfus Kayıtları, Veraset İlamı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık, Yemin ve sair yasal delail.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 716 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, tescile itiraz davamızın kabulü ile davalının açtığı tapu iptali ve tescil davası ile birleştirilmesine, taşınmazın mülkiyetinin müvekkilin babaannesi ……………….’e ait olduğunun tespiti ile davalının haksız isteminin reddine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat