Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI – TASHİHİ KARAR ( KARAR DÜZELTME ) TALEBİNE CEVAP

DANIŞTAY (   ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO           :
DOSYA KARAR NO      : ……………/………….
KARAR DÜZELTME TALEBİNE CEVAP VEREN DAVACI :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Karşı Tarafın Karar Düzeltme Talebinin Reddi ile Hükmün Onanmasına Karar Verilmesi Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Karşı tarafın karar düzeltme talebi usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararları Tespit Komisyonu müvekkilimin tazminat başvurusunu sağlık kurulu raporu eksikliğinden değil, müvekkilin zararının 5233 sayılı Yasanın 2. maddesi uyarınca karşılanan zararlar kapsamına girmediğinden reddetmiştir.
  2. Dolayısı ile İdarenin, sağlık kurulu raporunu Komisyona sunmak üzere yeniden komisyona başvuru yapmak şeklinde bir karar verilmesini talep etmesi de dosya kapsamına aykırıdır. Çünkü Komisyon, sağlık kurulu raporunu isteseydi, müvekkilimin başvurusunu reddetmez, müvekkilden raporu sunmasını isterdi. Kaldı ki Mahkeme, tüm delilleri inceleyerek oluşa, dosya kapsamına mevzuata uygun olarak, itirazımız üzerine kararını vermiştir. Çünkü olay 5233 sayılı Yasanın 2. md. sine giren bir olaydır.
  3. Müvekkil, çalışma gücünü kaybettiğini ve 5233 sayılı Yasadan yararlanmak istediğini belirttiği halde müvekkilimden sağlık kurulu raporu istenmeden, başvurusu karşılanabilir zarar olarak görülmediği için reddedilmiş, bunun üzerine müvekkilimin dava açmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Ortada davalı İdarenin belirttiği gibi idari merci tecavüzü diye bir durum bulunmamaktadır. Yine faizin, müvekkilimin İdareye başvuru tarihinden itibaren başlatılması da usul ve yasaya uygundur. Çünkü müvekkil, zarar ve ziyanının karşılamasını bu tarihte talep etmiştir.
  4. Müvekkil, başvuru tarihinden önce zarara uğramış olup, zararının karşılanması içinde davalı İdareye, süresinde başvurusunu yaptığı için temerrüde düşen davalı idaredir. Yine davalı İdarenin, Mahkeme giderlerine mahkûm edilmesi bakımından da verilen karar İdari Yargılama Usulü Kanununun 24. maddesine uygundur. Yine verilen karar Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki yönetmeliğin 25/son maddesine de uygun bir karardır.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle karşı tarafın karar düzeltme talebinin reddi ile işbu hükmün onanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat