TESPİT TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TESPİT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Müvekkilin Üyeliğinin Ve Borçlu Olup Olmadığının Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ……/……./………….. tarihinde ……………………….. Kooperatifine üye olmuştur. Bu tarihten itibaren her ay düzenli olarak aidatlarını ödemiştir.
  2. Müvekkil ödemelerini her ay düzenli olarak yerine getirmesine rağmen son aylarda müvekkil kooperatife ulaşamamaktadır. Zira kendisine borcunu gösterir ihtar da gönderilmemiştir. Hal böyle iken bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Banka kayıtları, ortaklık senetleri, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, haklı olan davamızın kabulü ile, müvekkilin kooperatif üyeliğinin tespiti ve davalı kooperatife borcunun bulunup bulunmadığının tespitine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat