İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 5801
Karar: 2017 / 8133
Karar Tarihi: 21.11.2017

Onama İlamında Herhangi Bir Maddi Hata Bulunmadığı

ÖZET: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesinin son fıkrasında, iş mahkemelerinden verilen hükümlerin Yargıtay tarafından incelenip karara bağlanmasından sonra bu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı öngörülmüş olup, özellikle onama ilamında herhangi bir maddi hata da bulunmadığından, davacı vekilinin karar düzeltme istemi niteliğini taşıyan başvurusunun reddi gerekmektedir.

(5521 S. K. m. 8)

Başvurunun Reddi

… adına Av. …  ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. …  arasındaki dava hakkında … 8. İş Mahkemesinden verilen 01.02.2017 günlü ve 2016/71-2017/21 sayılı hükmün, Dairemizin 26.09.2017 tarih ve 2017/2569-2017/6115 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesinin son fıkrasında, iş mahkemelerinden verilen hükümlerin Yargıtay tarafından incelenip karara bağlanmasından sonra bu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı öngörülmüş olup, özellikle onama ilamında herhangi bir maddi hata da bulunmadığından, davacı vekilinin karar düzeltme istemi niteliğini taşıyan başvurusunun reddi gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle karar düzeltme isteminin REDDİNE, 21.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat