TEREKENİN TESPİTİ DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEREKENİN TESPİTİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Defter Tutulması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin babası……….., …/…/… tarihinde vefat etmiştir.Müvekkilim babasının birçok yere borcu olduğunu öğrenmiştir.
  2. Terekenin ne durumda olduğunu öğrenebilmemiz için yapılacak duyuru ile alacaklı ve borçluların verecekleri bilgiler ışığında konu resmi olarak açıklığa kavuşacaktır.
  3. Müvekkil inceleme sonucuna göre üç aylık yasal müddet içinde mirası kabul ya da reddecektir. Bu nedenle, bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 590, 619/2 İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, …/…/… tarihinde vefat eden……….’nın terekesinin defterinin tutulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat