Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEREKENİN TESPİTİ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Terekenin Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim eşi ve eşinin anne ve babası ile birlikte aynı evde yaşamakta iken, eşinin anne ve babasının evliliklerine müdahalesi neticesinde aile içinde yaşadığı sorunlar dolayısıyla bir süre önce müşterek çocuklarına yanına alarak kendi anne ve babasının evine yerleşmiştir. Müvekkilimin eşi …/…/… tarihinde trafik kazası geçirmiş ve vefat etmiştir.
  2. Bu üzücü olaydan sonra müvekkilim eşinden kendisine ve müşterek çocuklarına intikal eden ev eşyaları ve mirasın kendilerine teslim edilmesini istemelerine rağmen bir netice elde edememiştir. Harici duyumlarımıza göre, müvekkilimin eşinden intikal eden malların kaçırılma ve gizlenmesi girişimlerinin başladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin varlıklı bir kişi olan eşinin mirasının kaçırılmasını önlemek amacı ile terekenin tespitini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 590 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin eşinden intikal eden mirasın kaçırılmasına engel olmak için terekesinin tespitinin yapılmasını müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat