Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TENSİPLE TAHLİYE TALEBİ

 

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
TENSİPLE

TAHLİYE TALEP

EDEN SANIK                       :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

MÜDAFİİ                              :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Tahliye Talebimizden İbarettir
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, işlemediği bir suçtan dolayı …/…/….. tarihinden beri tutukludur. Müvekkilim …..minibüs hattında, minibüslerin geliş ve gidişlerini kontrol eden kâhyadır. Evli ve çoluk çocuk sahibidir. Mağdurların verdiği eşkâle uyan birisi değildir. Ancak suçsuz olan müvekkilimi neden teşhis ettiklerini anlamış değiliz. Biz, müvekkilimin beraat edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz.
  2. Müvekkilim, polislerce önünün kesildiğinde bereli, kabanlı olduğu halde mağdurlarca nasıl teşhis edilmiş olacağı hususunun nazara dikkate alınmasını talep ediyoruz. Müvekkilim sabit ikametgâh sahibidir ve sabıkasızdır. Teşhiste hata yapılarak tutuklandığını düşünüyoruz.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Uzun sürede beri tutuklu kalması, sabit ikametgâhı, tutuklamanın tedbir oluşu, müvekkil ailesinin mağduriyetinin nazara alınarak tensiple tahliyesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Sanık Müdafii

                                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat