TENFİZ DAVASI NEDİR?

Yabancı mahkemelerce verilmiş (Türkiye ile arasında İkili anlaşma bulunan ülkelerin) yargı kararının içeriğinde uygulama gerektiren icrai işlemler mevcutsa bu kararların Türkiye’de geçerli olup uygulanabilmesi için açılması gereken davaya Tenfiz Davası denir. Tenfiz davasının tanıma davasından tek farkı sadece icrai niteliği olmasıdır. Tanıma davası bir kararın yaptırılmasına yönelik değil bir durumun tespitine yönelik karar verir. Eğer sadece boşanma kararı Türkiye’de geçerli olsun isteniyorsa tanıma davası açmak yeterlidir. Fakat boşanma kararında nafaka, velayet, tazminat v.b icrai yükümlülükler mevcutsa bu durumda Tenfiz davası açılması gerekmektedir.

TENFİZ DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR?

Tenfiz davası açmak için öncelikle Yabancı Mahkemelerde verilmiş icrai niteliğe haiz bir mahkeme kararı olması gereklidir. Ayrıca yabancı mahkemenin ülkesi ile Türkiye arasında bu konuda ikili anlaşma olması gereklidir.

TENFİZ DAVASINDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Öncelikle tenfiz davası açmak için ayrıntılı açıklamaların bulunduğu bir dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesinin içeriğinin avukat tarafından hazırlanması dava süresi ve davanın doğru sonuçlandırılması açısından oldukça önemlidir.

Dava Dilekçesi ile birlikte aşağıdaki evrakların mahkemeye sunulması gerekmektedir.
Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş icrai nitelikteki boşanma kararı aslı;
Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş icrai nitelikteki boşanma kararı kesinleşme şerhinin aslı;
Kararın noterden onaylı tercümesi (konsolosluktan onaylı da olabilir)
Kararın verildiği ülkenin resmi makamlarınca onaylanması (bu onay genelde Apostille denilen şerhin düşülmesiyle yapılmaktadır. Apostille sadece Lahey Anlaşmasına taraf ülkelerce verilen yaşanılan yabancı ülke Lahey Anlaşmasına taraf değil ise konsolosluktan da karar onayı alınabilir)

TENFİZ DAVASI NEREDE AÇILIR?

Tenfiz davası tarafların son ikametgâh mahkemesinde açılır. Taraflar eğer Türkiye’de hiç yaşamamış ise davanın açılacağı yer Ankara mahkemeleridir. Taraflar aralarında anlaşarak da davayı belirli bir mahkemede açabilirler. Davanın açılacağı mahkeme ise yabancı mahkeme kararına göre belirlenir. Boşanma davalarının tenfizi davası Aile Mahkemelerinde açılacaktır.

TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tenfiz davasında tebligatların yapılması sorunu haricinde süre oldukça kısadır. Fakat tarafların yurtdışında bulunması sebebiyle taraflara tebligat işlemi uzun sürmektedir. Özellikle yurtdışına tebliğin adresin yetersizliği v.b durumlar nedeniyle yapılamaması nedeniyle süreler daha uzamaktadır. Bu durumun çözümü ise iki tarafa avukat tayin edilmesi ile olur. Eğer iki tarafın avukatı var ise Tenfiz davası 1-2 celse içerisinde bitmekte bu da açılma süresi ile birlikte ortalama 2-6 ay arasında sürmektedir. Tarafların vekilleri olmadığı durumlarda ise bu davalar tebliğ süreçleri dolayısıyla 2-3 yıl arasında sürebilmektedir.

TENFİZ DAVASININ SONUÇLARI NEDİR?

Tenfiz davası sonucunda yabancı bir mahkemece verilmiş icrai nitelikteki hükümler Türk mahkemelerince de kabul edilmiş olunur. Bu kararla Türkiye’de kendiliğinden işleme konulamayacak olan, nafaka, maddi – manevi tazminat, velayet gibi yabancı mahkeme kararının hükümleri uygulanabilir hale gelecektir. Tenfiz davasının sonucunda yabancı mahkeme kararının içerisinde geçen yaptırıma dair kararlar Türkiye sınırları içerisinde resmi kanaldan yaptırım gücüne sahip olmuş olacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat