TANIMA DAVASI NEDİR?

Yabancı mahkemelerce verilmiş (Türkiye ile arasında İkili anlaşma bulunan ülkelerin) yargı kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılması gereken davaya Tanıma Davası denir. Tanıma davası niteliği itibariyle icrai içerik taşımaz. Tanıma davası bir kararın yaptırılmasına yönelik değil bir durumun tespitine yönelik karar verir. Eğer sadece boşanma kararı Türkiye’de geçerli olsun isteniyorsa tanıma davası açmak yeterlidir.

TANIMA DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR?

Tanıma davası açmak için öncelikle Yabancı Mahkemelerde verilmiş bir mahkeme kararı olması gereklidir. Yabancı Mahkemenin ülkesi ile Türkiye arasında bu konuda ikili anlaşma olması gereklidir.

TANIMA DAVASINDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Öncelikle tanıma davası açmak için ayrıntılı açıklamaların bulunduğu bir dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesinin içeriğinin avukat tarafından hazırlanması dava süresi ve davanın doğru sonuçlandırılması açısından oldukça önemlidir.

Dava Dilekçesi ile birlikte aşağıdaki evrakların mahkemeye sunulması gerekmektedir.
Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararı aslı;
Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararı kesinleşme şerhinin aslı;
Kararın noterden onaylı tercümesi (konsolosluktan onaylı da olabilir)
Kararın verildiği ülkenin resmi makamlarınca onaylanması (bu onay genelde Apostille denilen şerhin düşülmesiyle yapılmaktadır. Apostille sadece Lahey Anlaşmasına taraf ülkelerce verilen yaşanılan yabancı ülke Lahey Anlaşmasına taraf değil ise konsolosluktan da karar onayı alınabilir)

TANIMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Tanıma davası tarafların son ikametgâh mahkemesinde açılır. Taraflar eğer Türkiye’de hiç yaşamamış ise davanın açılacağı yer Ankara mahkemeleridir. Taraflar aralarında anlaşarak da davayı belirli bir mahkemede açabilirler. Davanın açılacağı mahkeme ise yabancı mahkeme kararına göre belirlenir. Boşanma davalarının tanınması davası Aile Mahkemelerinde açılacaktır.

TANIMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tanıma davasında tebligatların yapılması sorunu haricinde süre oldukça kısadır. Fakat tarafların yurtdışında bulunması sebebiyle taraflara tebligat işlemi uzun sürmektedir. Özellikle yurtdışına tebliğin adresin yetersizliği v.b durumlar nedeniyle yapılamaması nedeniyle süreler daha uzamaktadır. Bu durumun çözümü ise iki tarafa avukat tayin edilmesi ile olur. Eğer iki tarafın avukatı var ise Tanıma davası 1-2 celse içerisinde bitmekte bu da açılma süresi ile birlikte ortalam 2-6 ay arasında sürmektedir. Tarafların vekilleri olmadığı durumlarda ise bu davalar tebliğ süreçleri dolayısıyla 2-3 yıl arasında sürebilmektedir.

TANIMA DAVASI SONUÇLARI NEDİR?

Tanıma davası sonucunda yabancı bir mahkemece verilmiş hüküm Türk mahkemelerince tanınmış olunur. Fakat unutulmaması gereken en önemli durum eğer yabancı mahkeme kararının içerisinde bir işin yapılması hususu var ise tanıma davası değil tenfiz davası açılması gerekir. Zira tanıma davaları sonucunda icrai hükümlerin yerine getirme kararı verilemez. Tanıma davasında verilen karar sadece yabancı mahkemece verilmiş kararın kabulüdür.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat