Temyize Cevap Dilekçesi Örneği


 
                                            YARGITAY  (     ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                        sunulmak üzere
                                              ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                             
 
DOSYA NO                        :      Esas.    Karar.
 
TEMYİZE CEVAP
VEREN ( DAVACI)            :
 
VEKİLİ                               : Av.
 
KARŞI TARAF (DAVALI)  :
 
VEKİLİ                               :
 
D.KONUSU                          :Mahkeme Kararının ONANMASI talebiyle,temyiz talebine karşı
cevaplarımızın sunulmasıdır.
 
TEBLİĞ TARİHİ                   :
 
TEMYİZ TALEBİNE
KARŞI CEVAPLARIMIZ     :
1-
2-
3-
4-
5-
 
SONUÇ VE İSTEM           :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle haksız ve yersiz olan tüm temyiz itirazlarının reddi ile Yerel Mahkeme kararının ONANMASINA karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Temyize Cevap veren
Davacı Vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat