Temyiz Dilekçesi Örneği


YARGITAY  (     ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
sunulmak üzere
HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
KAYSERİ
 
 
DOSYA NO                :            Esas         Karar.
TEMYİZ EDEN
DAVA(CILI)                     :
 
VEKİLİ                      :Av.

KARŞI TARAF

DAVA(LI CI)               :
 
VEKİLİ                       :
 
DAVA                         : 
 
D.KONUSU                 :………….Hukuk Mahkemesinin …………..tarih………… Esas
……………Karar sayılı ilamının BOZULMASINA karar verilmesi
talebidir.
TEBLİĞ TARİHİ         :            
 
TEMYİZ NEDENLERİ  :
1-
2-
 
 
3-
 
4-
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle usul ve yasaya aykırı olarak Yerel Mahkemenin vermiş olduğu ………..tarih      ………….Esas ve………………Karar sayılı ilamının BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Temyiz eden
Vekili
Av.
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat