Tehiri İcra Talepli Temyiz Dilekçesi

0
3864

Tehiri İcra Talepli Temyiz Dilekçesi


YARGITAY  (     ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
sunulmak üzere
HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
KAYSERİ
 
                                                  (TEHİRİ İCRA İSTEMLİDİR)
 
DOSYA NO                :            Esas         Karar.
TEMYİZ EDEN
DAVA(CILI)                     :
 
VEKİLİ                      :Av.

KARŞI TARAF

DAVA(LI CI)               :
 
VEKİLİ                       :
 
DAVA                         : 
 
D.KONUSU                 :………….Hukuk Mahkemesinin …………..tarih………… Esas                                   ……………Karar sayılı ilamının BOZULMASINA karar verilmesi ve H.U.M.Kmd.443 ve İ.İ.K.md.36 uyarınca İcranın Geri Bırakılması (tehir-i İcra) isteğidir.
TEBLİĞ TARİHİ         :            
 
TEMYİZ NEDENLERİ  :
1-
2-
 
 
3-
 
4-
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle öncelikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 443 ve İcra İflas Kanununun 36.maddesi uyarınca tehiri İcra  istemimizin  kabulü ile sonuçta usul ve yasaya aykırı olarak Yerel Mahkemece verilen ………..tarih      ………….Esas ve………………Karar sayılı ilamının BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Temyiz eden
Vekili
Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...