Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi


                         
HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
KAYSERİ
 
 
DOSYA NO                  :            Esas         Karar.
 
YARGILAMANIN
YENİLENMESİNİ
İSTEYEN DAVA(  CI   LI )                    :
 
VEKİLİ                          :Av.
 
DAVA (CI LI)                :
 
VEKİLİ                          :
 
DAVA                             : 
 
D.KONUSU                     :Mahkemenizin …………..tarih ……… Esas ………..Karar sayılı kesinleşen kararının H.U.M.K.445 vd. hükümlerine göre kaldırılmasına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemidir.
 
YARGILAMA SAFHATI       :
1-
2-
YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  :
1-
2-
3-
4-
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEPLER   :H.U.M.K.445 vd. maddeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                :……………….ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;
1-Kesinleşen kararın icrasının durdurulmasına,
2-Yargılamanın yenilenmesi istemimizin kabulü ile yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan kaldırılmasına ve davanın REDDİNE,(KABULÜNE)
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Yargılamanın yenilenmesini isteyen
Vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat