Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi

                         

HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

KAYSERİ

 

 

DOSYA NO                  :            Esas         Karar.

 

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ

İSTEYEN DAVA(  CI   LI )                    :

 

VEKİLİ                          :Av.

 

DAVA (CI LI)                :

 

VEKİLİ                          :

 

DAVA                             : 

 

D.KONUSU                     :Mahkemenizin …………..tarih ……… Esas ………..Karar sayılı kesinleşen kararının H.U.M.K.445 vd. hükümlerine göre kaldırılmasına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemidir.

 

YARGILAMA SAFHATI       :

1-

2-

YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  :

1-

2-

3-

4-

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER   :H.U.M.K.445 vd. maddeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                :……………….ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;

1-Kesinleşen kararın icrasının durdurulmasına,

2-Yargılamanın yenilenmesi istemimizin kabulü ile yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan kaldırılmasına ve davanın REDDİNE,(KABULÜNE)

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Yargılamanın yenilenmesini isteyen

Vekili

Av.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...