Temyiz Harcı Nasıl Hesaplanır?

UYAP nedir? UYAP ne işe yarar?

Temyiz Harcı Nasıl Hesaplanır?

HUMK’ nun 434/2. maddesinde, temyiz talebi, harca tabi değilse, dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği harca tabi ise harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

Temyiz başvurusunda, başvurma harcı alınmaz Fakat temyiz yolu­na başvurandan, maktu harca tabi kararlardan, maktu ilam harcının tü­münün, peşin ve nispi ilam harcının ise dörtte birinin peşin olarak alın­ması gerekir.

Harca tabi olmasına rağmen, hesap edilip ilgilisinden alınmadan, temyiz esas defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da, HUMK’nun 434/3. maddesinde öngörülen eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve, bu durumda temyiz isteminin temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat