Temyiz Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Temyiz Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

HUMK’nun 431.maddesi uyarınca, temyiz talebi davalı sayısınca suret eklenerek dilekçe ile yapılır.

HUMK’nun 435.maddesine göre, temyiz dilekçesinde yer alması gereken hususlar temyiz edenin davadaki sıfatı, adı, soyadı ve adresidir.Ayrıca, tarafların yasal temsilci ve vekillerinin adı soyadı ve adresleri ile temyize konu edilen kararın, hangi mahkemeden verilmiş olduğu, tarih, sayısı ile tebliğ tarihi, kararın özeti, temyiz sebepleri, ile duruşma isteniyorsa, dilekçede belirtilmesi gerekir.Temyiz edenin taraf veya vekili tarafından imzalanması gerekeceği bildirilmiştir.

HUMK’nun 435/2.maddesi, temyiz dilekçesinin, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan hükmü yeterince belli edecek kayıtla­rı taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile ret olunmayıp temyiz incelemesi yapılacağı hususlarını içerir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat