Kira Sözleşme Nasıl Fesh Edilir?

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Kira Sözleşme Nasıl Fesh Edilir?

Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira sözleşmesinin feshi konusunda, üç ayrı yasada hüküm bulun­duğunu görüyoruz.Borçlar Kanunumun 2 kitabının 8.babı, kira sözleşme­sine ayrılmıştır. Bu kanun, liberal görüşün etkisi ile, sözleşmenin tarafla­rına daha çok serbesti tanımıştır. Buna karşılık, GKHK getirdiği değişik­liklerle, kiralayanın fesih hakkını sınırlamış, belirli sebeplere bağlamıştır. Kanun koyucunun bu çözüm şeklini benimsemesinde, zayıf durumda olan kiracının korunması düşüncesi etkili olmuştur. İİK’da ise, kiralayana belirli sebeplere dayanarak, dava bile açmadan tahliye isteme imkanı tanımıştır.

Gerek BK, gerekse GKHK na göre, kural olarak, kiralayanın tahli­yeyi sağlamak için, Sulh Hukuk Mahkemesinde (HUMK md 8) dava açması gerekir. Başka bir deyişle, tahliye için kiralayanın elinde, bir mahkeme ilamı bulunmalıdır.İşte kiralayanın elindeki bu ilamı, icra me­muruna vererek gayrimenkulun tahliyesini sağlamasına ilamlı icra denir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat