Dava Sırasında Sulh Olma Ve Kiralananın Tahliye Edilmiş Olması

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Dava Sırasında Sulh Olma Ve Kiralananın Tahliye Edilmiş Olması

Yargılama devam ederken, dava konusu yerin tahliye edilmesi ha­linde, dava konusu kalmamış olduğundan karar verilmesine yer olmadı­ğına şeklinde hüküm kurulması gerekir. Ancak davalı taşınmazı terk etti­ği halde, anahtarı davalıya teslim etmemiş ise, bu kiralananın tahliye edildiği anlamına gelmez. Bu halde, mahkemenin yargılamaya devam ederek, sonuca göre hüküm kurması gerekir. Ancak davanın açılmasına sebebiyet vermişse, yargılama giderinden de sorumlu olacaktır.

Yargılama sırasında tarafların sulh olmaları halinde, tarafların sulh oldukları konular ve sonundaki imzalı beyanları ayrı ayrı tutanağa geçi­rilmeli ve sonuçta, taraflar arasındaki sulh nedeniyle davalının kiralanan­dan tahliyesine, boş olarak davacıya teslimine, şeklinde infaza olanak verecek biçimde hüküm kurulmalıdır. Ayrıca vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de, hüküm altına alınması gereklidir,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat