Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMERRÜT NEDENİ İLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tazminat talebimizden ibarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı arasında yapılan sözleşme gereğince, davalı kovası ……. Türk Lirasından ………. marka dış cephe boyasını …/…/… tarihinde müvekkilime teslim edecektir. Müvekkilim, yapılan anlaşmaya güvenerek, iskeleyi kurdurmuş ve kararlaştırılan tarihte boyanın teslim edilmesini beklemeye başlamıştır.
  2. Müvekkilim tarafından bedeli peşin olarak ödenen boyalar zamanında teslim edilmeyince müvekkilim ………….. Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile durumu davalıya bildirmiş ve boyaları başka bir bayiden temin etmek zorunda kalmıştır.
  3. Söz konusu boyanın başka bir bayiden temin edilmesi ve gündelikle çalışan işçilerin boyanın gelmemesi nedeni ile çalışamadan günlüklerinin ödenmesi nedeni ile müvekkilimin uğramış olduğu zararın tazmini için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 125 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne, dava tarihi itibariyle hesaplanacak ticari faiz ile birlikte müvekkilimin uğramış olduğu ……………….Türk Lirasının davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat