TEHİRİ İCRA İSTEMLİ – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEHİRİ İCRA İSTEMLİ – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ

YARGITAY (……) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR-
DOSYA ESAS NO           :
DOSYA KARAR NO      :…………../………….
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tehir-i İcra Talepli Temyiz Başvurumuzdur.
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, müvekkil yararına bozulması gerekir. Şöyle ki;

  1. …./…./……. tarihli dilekçemiz ile ıslah talebine ve bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızla birlikte …………….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ………./………. Esas sayılı dava dosyasının aynı gün duruşmasının olduğunu, bu nedenle mazeretli kabul edilmemizi talep etmemize rağmen savunma hakkımız kısıtlanarak yokluğumuzda karar verilmiştir. Bu sebeple verilen karar usule aykırıdır.
  2. Bilirkişi, sadece davacı tanığı ……………….’nin beyanını esas alarak değerlendirme yapmıştır. Tanık …….. ifadesinde, davacıyı, işverenin işten çıkardığını davacının kendisinden duyduğunu, bazen işin durumuna göre fazla çalışma yapıldığını, haftada kaç saat mesai yapıldığını bilemediğini, davacının alamadığı ücret olup olmadığını bilmediğini ifade etmesine karşın sayın mahkemece bu tanığın çelişkili beyanlarını esas alarak hüküm kurmuştur. Diğer davacı tanığı ……………………….. ise ifadesinde, davalı işyerinde …… yılının …… ayında işe girdiğini ve ….. yılı …… ayında işten ayrıldığını ve davacı ile … yıl birlikte çalıştığını ifade etmekle, davacının …… yılında işe başladığı ifade edilmiştir. Kabul etmemekle beraber, davacı tanığı …..’nin beyanına göre, davacının davalı işyerinde çalıştığı süre, … yıl, … ay, … gün olmaktadır. Davacı yanın dinletmiş olduğu iki tanığının da beyanları açıkladığımız gibi çelişkili olmasına karşın bilirkişi değerlendirmesini … yıl, … ay, … günü baz alarak hesaplama yapmış, sayın mahkeme de bu rapora göre karar vermiştir. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin değerlendirme gerçek ve hakkaniyete uygun olmamıştır.
  3. Çalışma saati olarak da, sabah …’den akşam ….’ ya kadar ve akşam ….’dan gece saat ….’ya kadar iki vardiya şeklinde çalışıldığı anlatımlarla ifade edilmiş olup, bir işçinin sabah 08.00 den akşam 16.00 ya kadar yemek yemeden, mola vermeden kesintisiz çalışması, hele ki bu işçi birinci sınıf bir restoranda bulaşıkçı ise bu kişiden verim almanın işveren açısından mümkün olamayacağı ve haftada yedi gün ve günde 9 saat kesintisiz çalışmanın insan bedeni ve sağlığı açısından hayatın olağan akışı ile çelişen bir düşünce olup, bilirkişinin dokuz saatlik çalışma süresini baz alarak değerlendirme yapmasına ve sayın mahkemenin buna ilişkin kararına katılmak mümkün değildir.
  4. Davacı tanıkları ….. ve ……, müvekkilime karşı her ikisi de birçok dava açmakla hasım durumundadırlar. Sayın Mahkeme dinlenen davacı tanıkları ….. ve …..’nin birbirini tutmayan beyanlarına rağmen sadece tanık ……’nin beyanlarını esas alarak hüküm tesis etmiştir. Diğer davacı tanığı …….’ın ve davalı tanıklarının beyanlarına itibar etmemiştir. Sadece bir tanığın beyanına göre hüküm tesisi hak ve adalete uygun olmamıştır.
  5. Yargılamada dinlenen tanıklarımız, davacının kendi isteği ile işe gelmediğini işi terk ettiğini ve işletmede çalışan ……. ve ……….’nın davacının işe dönmesi için aracı olmalarına rağmen davacının işe dönmediğini ifade etmiş olmaları, davacı tanığı …… ifadesinde davacının işten çıkarıldığını davacıdan duyduğunu, bunun haricinde bir bilgisinin olmadığını, diğer davacı tanığı ……’nin davacının kendisinin mi işten ayrıldığı yoksa işveren tarafından mı işten çıkarıldığı hususunda bilgisinin bulunmadığını ifade etmesine karşın, somut delil olmadığı halde davacının iş akdinin işveren tarafından haksız olarak fesih edildiğinin kabulü de usul ve yasaya aykırı olmuştur.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen ve incelemeleriniz sırasında re’sen tespit edilecek sair sebeplerle, ……………………. İş Mahkemesinin …./…./……..  gün ve ……./….. Esas, …../……. Karar sayılı kararının temyizen incelenerek müvekkil yararına BOZULMASINA, hüküm kesinleşinceye kadar TEHİR-İCRA kararı verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat