Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT TALEBİ – SORUMLU MÜDÜRÜN ŞİRKETE VERDİĞİ ZARAR NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tazminat Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalı ………………, müvekkil şirket olan ……………………………. LTD. ŞTİ. de sorumlu müdür olarak …./…./…….. günü işe başlamıştır. …./…./…….. günü , işine gereken özeni göstermeyerek, …….. ‘ya neden olmuş ve müvekkil şirketi toplam ……………. TL zarara uğratmıştır. Davalının uğrattığı bu zararı gösterir şirket tutanakları dilekçemiz ekindedir.
  2. Davalı, müvekkil şirketi zarara uğratması ve …./…../….. tarihine kadar alacağı maaşa mahsuben …….. Türk Lirasını avans yolu ile almasına rağmen uğrattığı zararı çekilen ihtarlara rağmen ödemediği gibi Noterden ihtar çekerek ve ………………. İş Mahkemesinde ……/….. E. no.lu davayı açarak haksız ücret talebinde bulunmuştur.
  3. Davalı, müvekkili zarara sokan eylemlerde bulunduğu gibi ve aynı günde işi haber vermeden yarıda bırakarak işlerin aksamasına, müvekkil şirketin itibarının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Davalı, bu zararları karşılamadığı için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İş akdi, ……… yaparak uğrattığı zarara ilişkin rapor ve davalının aynı gün işi terk etmesi nedeni ile tutulan tutanaklar, ………….. İş Mahkemesinin ……./……. E. no.lu dava dosyası ve içindeki deliller, çekilen ihtarlar, tanık, bilirkişi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, haklı davanın kabulü ile toplam ………… TL tazminatın …/…/…… Tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine ve Mahkemenizde açılan ……../…….. E. no.lu davalının ücret alacağına ilişkin dava ile işbu davanın birleştirilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat