TAZMİNAT TALEBİ – YARDIMCI ŞAHSIN KUSURU NEDENİYLE

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT TALEBİ – YARDIMCI ŞAHSIN KUSURU NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yardımcı Şahsın Fiilinden Sorumluluğa Dayalı Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, mülkiyeti kendisine ait olan ………………….. plakalı hususi otomobilini yıllık genel bakımının yapılması amacı ile ………….Yetkili Servisine bırakmıştır. Aracın bakımı tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde araç teslim edilecektir.
  2. Aracın bakımı yapıldıktan sonra yetkili serviste çalışan ……………….. aracı denemek amacı ile servisten …………….. Çevre Yoluna çıkış yaparken çevre yolunda hareket halindeki ……………….. plakalı otobüs ile çarpışması neticesinde hasar görmüştür. Araçta meydana gelen hasarı ……………………………… Mahkemesinin …/…/… tarih ve ………./………. Değişik İş, ……../…..… Karar Değişik İş sayılı kararı ile tespit ettirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu tutara kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı da dahil değildir.
  3. Yaptığı hatayı anlayan yetkili servis çalışanı aracı orada bırakarak kaçıp gitmiştir. Müvekkilimin yapmış olduğu harici araştırmada kazaya sebebiyet veren yetkili servis çalışanının anne ve babasının yoksul olduğu, kirada oturdukları, annesinin ev hanımı olduğu, fabrikada asgari ücretle çalışarak evinin geçimini sağladığı tespit edilmiştir. Bu durumda davalı yetkili servis sahibine karşı işbu davayı ikame etmek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tespit Dava Dosyası içeriği, Kaza Tespit Tutanağı, Tamir Masraf Makbuzları, Bilirkişi İncelemesi, Yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK md. 116 ve sair mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulüne, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren hesaplanacak ticari faizi ile birlikte………………. TL zararımızın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat