Tehdit Ve Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dilekçesi

Tehdit Ve Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E.

DAVACI/KARŞI DAVALI  : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI/KARŞI DAVACI  : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :Replik dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı, kardeşinden boşanması için davacı müvekkile hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Müvekkil tarafından Savcılık şikayetinde bulunulması üzerine … Sulh Ceza Mahkemesi’nin … sayılı dosyasından dava açılmış olup yargılaması sürmektedir.

2. Ayrıca davalı küçültücü ithamlarla bir mektup yazarak davacının oğlunun okulu olan K. Lisesi’ne göndermiştir. Altında davalının imzası olan bu mektup yine davacıyı karalamak, toplum içinde küçük düşürmek ve rencide etmek amaçlı olarak gönderilmiştir. Davacının hem kendisi hem de çocuğu rencide edilmiş ve toplum içinde küçük düşürülmüşlerdir.

3. Davamız haksız eylemden kaynaklanmakta olup davalı olay tarihi itibarıyla temerrüde düşmüş bulunmaktadır. Bu sebeple haksız eylem tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte kişilik hakları zarar gören müvekkil lehine manevi tazminat talep etme gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TBK/49, 56; TCK/106, 125; TMK/25 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Mahkemenin re’sen göreceği nedenlerle davanın kabulü ile karşı davanın reddine, davalı karşı davacı aleyhine … TL manevi tazminata ve davalının temerrüde düştüğü tarih olan haksız eylem tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı karşı davacıya yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI/KARŞI DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)