Silahla Yaralama Sebebiyle Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

Silahla Yaralama Sebebiyle Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                         :Davaya yanıt dilekçesi ile davanın reddi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı müvekkil halen hükümlü olup kendisine dava yöneltilebilmesi için vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Dava ehliyeti dava şartı olup Mahkemece re’sen gözetilmelidir.

2. Davalı müvekkilim, davacıyı maruz kaldığı tahrikin etkisi altında silahla yaralama suçundan ceza almıştır. Suç ağır tahrik altında işlenmiştir. Öncelikle davanın reddini talep etmekle birlikte eğer tazminata hükmedilecekse haksız tahrik hususunun mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgularım.

3. Davacının iddia ettiği maddi tazminata esas gider kalemlerinin neler olduğu ve miktarları tek tek belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Davacı taraf olay sebebiyle çalışamaz durumda olduğunu ileri sürmüşse de olay öncesinde çalışıp çalışmadığı belli değildir. Olay öncesinde zaten çalışmayan birinin olay sebebiyle çalışamadığını ileri sürerek tazminat talep etmesinin kabulü mümkün değildir. İlgili sosyal güvenlik kurumlarından kaydı olup olmadığı ve olay öncesinde çalışıp çalışmadığı araştırılmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : TCK/61, 86; TMK/407 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                            : … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat